REMONTOWA LNG SYSTEMS LOGO

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Głównym celem naszej działalności jest zdobywanie, utrzymywanie i podwyższanie zadowolenia oraz zaufania Klientów oferując wysokiej jakości produkty oraz usługi w konkurencyjnych cenach, w sposób przyjazny dla środowiska.

Mając na uwadze ciągłe doskonalenie, podnoszenie konkurencyjności oraz jakości wytwarzanych przez nas systemów LNG, kotłów, zbiorników, wymienników ciepła i innych produktów oraz usług zobowiązujemy się do stosowania i przestrzegania zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami standardów ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 a także aktualnych przepisów prawnych i obowiązujących norm oraz innych wymagań.

Szczególną uwagę poświęcamy:

  • Klientom zewnętrznym - gwarantując indywidualne podejście do każdego zamówienia, analizując potrzeby i oczekiwania naszych Klientów już na etapie zapytania ofertowego. W sposób ciągły doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania poprzez jego zaplanowane przeglądy, audity wewnętrzne oraz działania korygujące i doskonalące.
  • Klientom wewnętrznym - naszym pracownikom, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom oraz zapewniając pełen przepływ informacji pozwalający na pokonywanie ograniczeń i ciągłe doskonalenie. Dbamy o właściwe zrozumienie problematyki jakości wśród naszych pracowników oraz angażujemy ich w nieustanną pracę na rzecz ciągłej poprawy jakości naszych wyrobów i usług.
  • Dostawcom - zapewniając by materiały i półprodukty pochodziły ze sprawdzonych źródeł. Współpracujemy z dostawcami i podwykonawcami, których nadzorujemy poprzez każdorazowe sprawdzanie jakości, ceny i warunków dostawy, w zamian oferując ciągłość zamówień i najwyższą jakość kontaktów handlowych.
  • Środowisku - w ramach działań zmierzających do ochrony środowiska zapobiegamy zanieczyszczeniom powstającym w wyniku prowadzonej działalności poprzez:
    • racjonalne użytkowanie surowców, materiałów i energii
    • zapobieganie możliwościom wystąpienia awarii środowiskowych poprzez stały monitoring maszyn i instalacji
    • podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich pracowników i innych osób oraz angażowanie ich do propagowania i stosowania zasad ochrony środowiska.

Niniejsza Polityka jest znana i dostępna dla pracowników, podwykonawców i stron zainteresowanych.

Prezes Zarządu
Krzysztof Gerowski

czerwiec 2018

Copyright www.rls.rh.pl

Ta strona używa plików cookies | Polityka Prywatności